சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

“ சுயதொழில் முயற்சியாளர்களுக்கான வியாபாரத் திட்டமிடல்” தொடர்பான விழிப்புணர்வு.

10,07.2019ம் திகதி பொத்துவில் பிரதேச குண்டுமடு கிளையில் பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி- ஜீவதர்சினி கருணாகரன் அவர்களைக் கொண்டு சுயதொழில் முயற்சியாளர்கள் 31 பேருக்கு வியாபாரத்திட்டமிடல் தொடர்பானவிழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு நடாத்தப்பட்டுள்ளது.

Leave A Comment