சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

இல பெயர் பதவி
01 திரு.எஸ்.செந்துராஜா ஒருங்கிணைப்பாளர்
02 திருமதி. கஜேந்தினி சுவேந்திரன் தலைவி
03 திருமதி.ஆர். வனிதா செயலாளர்
04 திருமதி.கே.பிரியந்தினி பொருளாளர்
05 திருமதி.டி.கோமதிதேவி உறுப்பினர்
06 திருமதி.எஸ்.பிரமிளா உறுப்பினர்
07 திருமதி.கே.ஜெயராணி உறுப்பினர்
08 திருமதி.பி.ஸ்ரீபிரியா உறுப்பினர்
09 திருமதி.என்.தர்சினி உறுப்பினர்
10 திருமதி.வி. ரத்தனிகா நிதி மேலாளர்