சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

ஜூன் 25 அன்று போதைப்பொருள் ஒழிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு 47 பங்கேற்பாளர்களுக்கு நடைபெற்றது

25.06.2019ம் திகதி சம்மாந்துறை பிரதேசத்தில் புகைத்தல் மற்றும் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தொடர்பாக சமூக சமுதாய சீர்திருத்த உத்தியோகத்தர் Mrs.ஜெகநாதன், RDO Mrs.ரசிட் முகமட் அவர்களைக் கொண்டு 47பேருக்கு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு நடாத்தப்பட்டுள்ளது

Leave A Comment