சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் 173 பயனாளிகளுக்கு 13 வகையான வளர்ச்சிக்கான தொழில்துறை உபகரணங்களை வழங்குதல்

சுனாமிப் பாதிப்பில் தொழிலுபகரணங்களையும்;, வாழ்விடங்களையும் இழந்த பொத்துவில், திருக்கோவில், காரைதீவு, கல்முனைப் பிரதேச செயலாளர் பரிவுக்குட்பட்ட 173 பயனாளிகளுக்கு 13 விதமான தொழில் விருத்திக்கான 981,500.00 ரூபா பெறுமதியான தொழிலுபகரணங்ககள் Diakonia அமைப்பின் நிதி உதவியுடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Leave A Comment