சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

வீட்டுத்தோட்டம் மற்றும் விதை விநியோக பயிற்சி

2007ம் ஆண்டு சுனாமியினால் பாதிக்கப்பட்ட திருக்கோவில், பொத்துவில் பிரதேசங்களில் உள்ள விவசாயக் குடும்பங்களிடையே வீட்டுத் தோட்ட செய்கையை ஏற்படுத்தி அதன் ஊடாக அவர்களின் வருமானத்தை உயர்த்தும் நோக்குடன் FAO நிறுவனத்தின் உதவியுடன் விவசாயத்திணைக்களத்தின் வழிகாட்டலுடன் வீட்டுத் தோட்டம் தொடர்பான பயிற்சிகளும், அதற்கான விதை இனங்களும் 500 குடும்பங்களுக்கு சுவாட் நிறுவனத்தினால் வழங்கப்பட்டது.
மேலும் படிக்க