சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

தொழில் பயிற்சி பட்டதாரிகளுக்கு தொழில் வாய்ப்புகள் குறித்து வழிகாட்ட வங்கிக் கடன் உதவித் திட்டம் குறித்த கலந்துரையாடல்.

தொழில் பயிற்சி நெறியினை முடித்துக்கொண்ட மாணவர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்பிற்கான வழிகாட்டல் வழங்குவதை நோக்காகக் கொண்டு வங்கி முகாமையாளர்களை அழைத்து வங்கிக் கடன் உதவித் திட்டம் தொடர்பான நடைமுறைகள் குறித்து 24.05.2011ம் திகதி சுவாட் தலைமையலுவலக பயிற்சி மண்டபத்தில் கலந்துரையாடல் ஒன்று நடாத்தப்பட்டது.

Leave A Comment