சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

தொழில் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் செயல்முறைகள் பற்றிய உணர்வூட்டல் விவாதம்

தொழில் திறன் அபிவிருத்தி செயற்திட்டத்தின் செயல்முறைகள் குறித்து உணர்வூட்டல் கலந்துரையாடலானது (ளுநளெவைணைiபெ) கிராமிய மட்ட அமைப்புக்களின் தலைவர்கள் மற்றும் கிராம மட்ட அரச அதிகாரிகள் 551 பேரை உள்ளிணைத்து 17 கலந்துரையாடல்களும்,தொண்டர்கள் 90பேரை உள்ளிணைத்து 3 கலந்துரையாடல்களும் நடாத்தப்பட்டுள்ளன

Leave A Comment