சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்காக 500 குடும்பங்களுக்கு 2000 பயன் தரும் மரங்கள் விநியோகம்

2007ம் ஆண்டு சுற்றுச் சூழலை பாதுகாக்கும் முகமாக Dan Church Aid நிதி நிறுவனத்தின் உதவியுடன் பயன்தரக்கூடிய 2000 மரங்கள் 500 குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Leave A Comment