சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

அறுவடைக்குப் பிந்தைய கையாளுதல் மற்றும் தரப்படுத்தல் குறித்த பயிற்சி

நாவிதன்வெளி,சம்மாந்துறை, ஆலயடிவேம்பு, பொத்துவில், உகனை ஆகிய பிரதேசங்களில் உள்ள 17 விவசாய சங்கங்களில் உள்ள 30பேர் வீதம் தெரிவு செய்யப்பட்ட 503 விவசாயிகளுக்கு விவசாய உத்தியோகத்தர்களைக் கொண்டு அந்தந்த கிராமங்களில் post harvest handling and grading on vegetable பயிற்சியானது நடாத்தப்பட்டது.

 

Leave A Comment