சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

கல்வி உதவித் திட்டத்தில் 150 A/L மாணவர்களுக்கு 7 பிரிவுகளில் 12 மாதங்களுக்கு மாதம் 75,000 ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது.

கல்வி உபகார நிதி வழங்கல் செயற்பாட்டின் கீழ் பொத்துவில், திருக்கோவில், காரைதீவு, சம்மாந்துறை, கல்முனை, நாவிதன்வெளி, ஆலையடிவேம்பு ஆகிய 7 பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளிலும், தெரிவு நிபந்தனையின் அடிப்படையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட 150 உயர்தர மாணவர்களுக்கு கல்வி உபகார நிதியாக மாதாந்தம் 75,000/= வீதம் 12 மாதங்களுக்கும் 900,000/= வழங்கப்பட்டது.

Leave A Comment