சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

இலவச மருத்துவ முகாம் வழங்கப்பட்டது.

மருத்துவ முகாம்களின் மூலம் 557 முதியோருக்கு 400 ரூபா பெறுமதியான மருந்துப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டதுடன், 51 பேருக்கு இலவச மூக்குக் கண்ணாடிகள் வழங்கப்பட்டதோடு, கண்சத்திரசிகிச்சைக்கென இனங்காணப்பட்ட 28 முதியவர்களுக்கு சத்திரசிகிச்சை செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வழங்கப்பட்டது.

Leave A Comment