சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

பல கிராமங்களில் 1200 பெறுநர்களுக்கு சுகாதார உதவி வழங்கப்பட்டது

சுகாதார மேம்பாட்டின் கீழ் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சமூக மீள்புனர்வாழ்வு அபிவிருத்தி செயற்திட்டத்தின் கீழ் சம்மாந்துறை, நாவிதன்வெளி, கல்முனை ஆகிய பிரதேசங்களில் 1200 பேருக்கு 600,000.00 ரூபாய் செலவில் மருத்துவ உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Leave A Comment