சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

EU-ACAP திட்டத்தின் கீழ் தங்கவேலாயுதபுரம் கிராம சாலை கட்டுமானம்

2012.05.09ம் திகதி EU-ACAP திட்டத்தின் கீழ் தங்கவேலாயுதபுரம் கிராம வீதி கட்டுமாணப்பணிக்கான அடிக்கல் நாட்டுவிழா நடைபெற்றது.

 

Leave A Comment