சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

தொழில்துறை உபகரணங்கள் விநியோகம் மூலம் சமூகங்களை மேம்படுத்துதல்

2006ம் ஆண்டு சுனாமியால் தொழில் பாதிக்கப்பட்ட பொத்துவில், திருக்கோவில், காரைதீவு, கல்முனை ஆகிய பிரதேசங்களிலிருந்து தெரிவு செய்ப்பட்ட 287 பேருக்கு 18 இலட்சம் ரூபா பெறுமதியான தொழிலுபகரணங்கள் வழங்கிவைக்கப்பட்டது.

Leave A Comment