சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

72 தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்குதல்

சிறுவர் உரிமைச் செயற்றிட்டத்தின் கீழ் சவளக்கடைக் கிராமத்திலுள்ள விநாயகர் பாடசாலையில் வசதி குறைந்த மாணவர்கள் 72 பேருக்கு Fit / CIDA நிறுவன நிதி உதவியுடன் சப்பாத்துக்கள் வழங்கப்பட்டது.
மேலும் படிக்க

Fit / CIDA ஆதரவுடன் SWOAD அமைப்பினால் சர்வதேச குழந்தைகள் தினக் கொண்டாட்டம்

சர்வதேச சிறுவர் தினமானது 2006.10.08ம் திகதி ஆலையடிவேம்பு கலாசார மண்டபத்தில் Fit / CIDA நிறுவனத்தின் நிதி உதவியுடன் சுவாட் அமைப்பினால் நடாத்தப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் சிறுவர் உரிமைச் செயற்றிட்டத்தில் உள்ளடங்கும் 08 கிராமங்களைச் சேர்ந்த 480 சிறுவர்களும், SWOAD அமைப்பின் இணைப்பாளர், பணியாளர்களும் அரச, அரச சார்பற்ற நிறுவனப் பிரதிநிதிகளும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.
மேலும் படிக்க