சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

திருக்கோவிலில் சர்வதேச மகளிர் தின விழா

திருக்கோவில் பிரதேசத்தில் சர்வதேச மகளீர் தினம் தம்பிலுவில் கலைமகள் வித்தியாலயத்தில் 2006.03.12 ம் திகதி கொண்டாடப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் 700 – 800 அங்கத்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர். அத்தோடு குழுத்தலைவிகளும், அதிக சேமிப்புள்ள அங்கத்தவர்களும் இந்நிகழ்வில் கௌரவிக்கப்பட்டனர்.

Leave A Comment