சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

2024ம் ஆண்டிற்கான செயற்பாடுகள் குறித்த திட்டமிடல் கலந்துரையாடல்

2024ம் ஆண்டிற்கான செயற்பாடுகள் குறித்த திட்டமிடல் கலந்துரையாடலானது ஸ்தாபகர் திரு.ச.செந்தூராசா அவர்களின் தலைமையில் 29.12.2023ம் திகதி சுவாட் தலைமைக் காரியாலய ஒன்றுகூடல் மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது. இக்கலந்துரையாடலில் முகாமைத்துவசபை உறுப்பினர்கள் , பிராந்திய இணைப்பாளர்கள் , பிரதேச முகாமையாளர்கள் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்

Leave A Comment