சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

வெளிநாட்டில் இருந்து திரும்பிய தொழிலாளர்களுக்கு சுயதொழில் செய்வதற்கான தொழிற்சாலை உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன

தொழில் வழிகாட்டல் ஆலோசனைக்கூடாக (Occupation Guidance counseling) வெளிநாடு செல்ல எதிர்பார்த்திருக்கும் மற்றும் வெளிநாட்டிலிருந்து மீளத்திரும்பிய தொழிலாளர்கள் 54 பேர் தெரிவு செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கான தொழில் திறன் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு சுயதொழில் ஒன்றினை மேற்கொள்வதற்கான 25,000.00 ரூபாய் பெருமதியான தொழில் உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன

Leave A Comment