சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

வாழ்வாதாரத் திட்டம் 250,000.00 ரூபாய் மதிப்புள்ள வணிக உபகரணங்களுடன் 50 குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது

வாழ்வாதாரத்திட்டத்தின் கீழ் செயற்பாட்டுப் பிரதேச 50 அங்கத்துவக் குடும்பங்களுக்கு 250இ000.00 ரூபாய் பெறுமதியான தொழிலுபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டதுடன் 4247 பேருக்கு 107,645,980.00 ரூபாய் சுயதொழிலுக்கான கடனுதவிகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Leave A Comment