சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

வாராந்த மீளாய்வுக் கலந்துரையாடல் – 15.12.2023

சுவாட் அமைப்பினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற கள மட்டச் செயற்பாட்டு முன்னேற்றங்கள் குறித்தும், Task அடிப்படையிலான முன்னேற்றம் குறித்தும் வாராந்த மீளாய்வுக் கலந்துரையாடலானது இன்று 15.12.2023ம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை காலை 10.00 மணிக்கு சுவாட் அமைப்பின் தலைவி திருமதி. கஜேந்தினி சுவேந்தினி அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெற்றது. இக்கலந்துரையாடலில் முகாமைத்துவசபை உறுப்பினர்கள், பிராந்திய இணைப்பாளர்கள், பிரதேச முகாமையாளர்கள் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு இம்மாத இரண்டாம் வாரத்திற்கான செயற்பாட்டு முன்னேற்றங்கள் குறித்து சமர்ப்பணம் செய்தனர்.

Leave A Comment