சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர் நல சங்கங்களுக்கு மாவட்ட அளவிலான பயிற்சி

புலம்பெயர் தொழிலாளர் நலன்புரி சங்கங்கள் கொள்தகுதிறனை விருத்திசெய்து சக்திப்படுத்தி வலுவூட்டுவதன் ஊடாக வினைத்திறனான சேவைகளை புலம்பெயர் தாழிலாளர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கும் நோக்கில் ளுனுஊ நிறுவனத்தின் ஆலோசகர் திருமதி.மொனிக்கா அவர்களைக்கொண்டு இச்சங்க தலைவர்கள், நிர்வாகிகள், பணியாளர்களை உள்ளிணைத்த வகையில் மாவட்ட அளவில் 3 பயிற்சிகள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன. இப்பயிற்சியில் 66பேர் கலந்துகொண்டுள்ளனர்.

Leave A Comment