சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

திருக்கோவில் மற்றும் பொத்துவில் பிரதேசங்களில் உள்ள கிணறுகளை சுத்தம் செய்தல் மற்றும் குளோரினேஷன் செய்தல்.

திருக்கோவில், பொத்துவில் ஆகிய இரு பிரதேசங்களிலும் வெள்ளத்தினால் பாதிப்புக்குட்பட்ட 496 கிணறுகள் துப்பரவு செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 3052 கிணறுகளுக்கு குளோரின் இடப்பட்டுள்ளது.

Leave A Comment