சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

குழுக்களின் மேம்பாடு மற்றும் அபிவிருத்தி தொடர்பிலானா குழுத் தலைவிகளுடனான கலந்துரையாடல்

  • முகப்பு
  • நிகழ்வுகள்
  • குழுக்களின் மேம்பாடு மற்றும் அபிவிருத்தி தொடர்பிலானா குழுத் தலைவிகளுடனான கலந்துரையாடல்

குழுக்களின் மேம்பாடு மற்றும் அபிவிருத்தி தொடர்பில் சுவாட் சுயசார்புக் குழுத் தலைவிகளுடனான கலந்துரையாடலானது இன்று 04.12.2023ம் திகதி திங்கட் கிழமை காலை 10.00 மணிக்கு Teams செயலியினூடாக இணைப்பாளர் திரு.ச.செந்துராசா அவர்களின் தலைமையில் நடாத்தப்பட்டது. இக்கலந்துரையாடலில் குழுத்தலைவிகள், பிரதேச முகாமையாளர்கள், முகாமைத்துவசபை உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிராந்திய இணைப்பாளர்கள் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

Leave A Comment