சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

இளைஞர்களுக்கு தொழில் பயிற்சி வழங்கப்பட்டுள்ளன.

தொழில் பயிற்சி வழங்கல் செயல் திட்டத்தின் கீழ் ஆலையடிவேம்பு, திருக்கோவில், கல்முனை ஆகிய பிரதேச செயலக பிரிவுகளில் 105 இளைஞர், யுவதிகளுக்கு ODW/UNICEF ஆகிய நிறுவனங்களின் அணுசரனையுடன் அழகுக்கலை, மின்னினைப்பு, தையல், சாரதி, குளிரூட்டி திருத்துனர் பயிற்சி போன்ற தொழில் பயிற்சிகள் நடாத்தப்பட்டதோடு, பயிற்சிகளை முடித்துக்கொண்ட பயிலுனர்களுக்கான NVQ தரத்திலான சான்றிதழ்களும், தொழிலை தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்வதற்கான தொழில் உபகரணங்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

Leave A Comment