சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

அனர்த்த அபாயத்தணிப்பு செயற்திட்டத்தின் 450 அனகியடுப்புக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அனர்த்த அபாயத்தணிப்பு செயற்திட்டத்தின் கீழ் பொத்துவில், திருக்கோவில், காரைதீவு, சம்மாந்துறை, கல்முனை, நாவிதன்வெளி அகிய 6 பிரதேசங்களில் இருந்தும் தெரிவு செய்யப்பட்ட 450 பயனாளிகளுக்கு 152,000.00 ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டில் 450 அனகியடுப்புக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Leave A Comment