சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

2024ம் ஆண்டிற்கான புதுவருட நிகழ்வு

2024ம் ஆண்டிற்கான புதுவருட நிகழ்வானது ஸ்தாபகர் திரு.ச.செந்துராசா அவர்களின் தலைமையில் ஆலையடிவேம்பு ஸ்ரீ சத்தியசாயி சேவா நிலைய பிரார்த்தனைக்கூடான இறை ஆசியுடனும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து 2024ம் ஆண்டிற்கான செயற்பாடுகள் குறித்தும், இதில் சகல மட்ட பணியாளர்களின் ஒத்துளைப்புக்கள், பங்களிப்புக்கள் குறித்தும் கலந்துரையாடப்பட்டது. இக்கலந்துரையாடலில் சகல பணியாளர்களும் கலந்துகொண்டனர்.

Leave A Comment