சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

வாராந்த மீளாய்வுக் கலந்துரையாடல் – 01.12.2023

சுவாட் அமைப்பின் செயற்பாடுகள் குறித்தும், Task அடிப்படையிலான முன்னேற்றம் குறித்த வாராந்த மீளாய்வுக் கலந்துரையாடலானது இணைப்பாளர் திரு.ச.செந்துராசா அவர்களின் தலைமையில் Teams செயலியினூடாக இன்று 01.12.2023ம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை காலை 10.00 மணிக்கு இடம்பெற்றது. இக்கலந்துரையாடலில் சுவாட் அமைப்பின் தலைவி திருமதி. கஜேந்தினி சுவேந்தினி அவர்களும் மற்றும், முகாமைத்துவசபை உறுப்பினர்கள், பிராந்திய இணைப்பாளர்கள், பிரதேச முகாமையாளர்கள் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

Leave A Comment