சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

முகாமைத்துவசபைக் கலந்துரையாடல்.- 31.01.2024

சுவாட் அமைப்பினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற செயற்பாடுகளில் துறைசார் பிரிவு ரீதியாக மேம்படுத்தப்படவேண்டிய விடயங்கள் குறித்த கலந்துரையாடலானது 31.01.2024ம் திகதி சுவாட் தலைமையலுவலகத்தில் ஸ்தாபகர் திரு.ச.செந்துராசா அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதன்போது Mind map ஊடாக ஒவ்வொருவரும் தமது பிரிவு ரீதியாக என்னென்ன விடயங்களை கவனத்தில் கொண்டு அவற்றை மேம்படுத்துவதற்கான செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கவுள்ளனர் என்பது குறித்து சமர்பணம் ஒன்றினூடாக விளக்கமளித்தனர்.

Leave A Comment