சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

திட்ட விரிவாக்கம் குறித்து விவாதிக்க 22.11.2023 அன்று ஒரு கூட்டம் கூட்டப்பட்டது

திட்ட விரிவாக்கம் பற்றி SWOAD அமைப்பின் ஸ்தாபகர் திரு.ச.செந்தூராசா அவர்களின் தலைமையில் சுவாட் தலைமை அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது. இதில் சுவாட் அமைப்பின் தலைவி திருமதி. கஜேந்தினி சுவேந்திரன் மற்றும் முகாமைத்துவசபை உறுப்பினர்கள், பிராந்திய இணைப்பாளர்கள், பிரதேச முகாமையாளர்கள் , களஉத்தியோகத்தர்கள் ஆகியோரும் மற்றும் தலைமையலுவலக முதன்மைப் பணியாளர்களும் கலந்து கொண்டனர்.

Leave A Comment