சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

சேமிப்புக் கடன் திட்டத்திற்கான New System தொடர்பான கலந்துரையாடல்

சேமிப்புக் கடன் திட்டத்திற்கான New System தொடர்பான கலந்துரையாடலானது 18.01.2024ம் திகதி சுவாட் தலைமைக்காரியாலயத்தில் தலைவி.திருமதி கஜேந்தினி சுவேந்திரன் அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெற்றது. இக்கலந்துரையாடலில் SYSCGAA – Founder Mr.K.Barathan மற்றும் சுவாட் அமைப்பின் முகாமைத்துவசபை உறுப்பினர்களும், சேமிப்புக்கடன் திட்ட பணியாளர்களும், Teams செயலினூடாக பிரதேச முகாமையாளர்களும் கலந்துகொண்டனர்.

Leave A Comment