Welcome to Social Welfare Organization Ampara District 

Footer – ta

சமூக ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் பின்தங்கிய மற்றும் மோதலில் பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுடன் அவர்களின் இனம், பாலினம், வயது மற்றும் மதம் மற்றும் அரசியல்  அடையாளத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் SWOAD தொடர்ந்து பணியாற்றும், மேலும் அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேலும் மேம்படுத்துவதற்கும் நிலைநிறுத்துவதற்கும் அவர்களுக்கு உதவ உதவும்.

 • சிங்கள பாடசாலை வீதி, குண்டுமடு, பொத்துவில்
  தொலைபேசி: 0772242367
  தொடர்பு நபர் : பி.தனுசியா (பிரிவு மேலாளர்)
 • மில்லடி வீதி, தம்பிலுவில் -02
  தொலைபேசி: 0772242380
  தொடர்பு நபர் : ஜே.பிரசாந்தியா
  (பிரிவு மேலாளர்)
 • கிடாங்கி வீதி, மணல்சேனை, கல்முனை
  தொலைபேசி : 0772242362
  தொடர்புக்கு நபர்: ஜி.ஷாலோமி (பிரிவு மேலாளர்)
 • ஆண்டிசந்தி சாலை, வீரமுனை, சம்மாந்துறை -12
  தொலைபேசி: 0772242356
  தொடர்பு நபர் : எஸ்.ஜதுர்ஷா (பிரிவு மேலாளர்)
 • முருகன் கோவில் சாலை, காரைதீவு - 11
  தொலைபேசி: 0772242260
  தொடர்பு நபர் : கே.சசிகலா
  (பிரிவு மேலாளர்)
 • 15வது கிராமம், நாவிதன்வெளி
  தொலைபேசி : 0772242262
  தொடர்புக்கு நபர்: டி.திஷானி (பிரிவு மேலாளர்)

Copyrights 2022 © SWOAD All rights reserved. Design by TechNATHI – Nathivaran Selva